नेकपा बैठक : दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा जाने