खुलै राखौं अर्थतन्त्र चलायमान राख्न पनि हवाई यात्रा जरुरी छ