केशलिया मार्ग बिराटनगर वार्ड नम्बर 6 र 11को सिमाना तिब्र