अहिले नेपालको सञ्चारमाध्यम यही अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लडाइँमा छ ।