नेपाल भ्र्मण २०२० सफल परौ ।

गन्तव्य सबैको एउटै भयपनी दृस्टिकोण सबैको अलग अलग हुन्छ ।
मलाई यो राम्रो लगो तपाईंलाई नि ?

13th South Asian Games 2019 – Inauguration Ceremony – December 01 2019 || Nepal
sorce

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0