14/08/2022

विराट अनलाइन खवर

समाचार राजनीति मानोरञ्जन विचार सुचनाप्रविधि र अरु धेरै खवरको जानकारी

ढुंगो त लोगो भयो ।

शिर्शकः ढुंगो त लोगो भयो ।
छन्दः शार्दुलविक्रिडित
स्थानः मोरंग

खोजियो जनले सकाम मनले ढुंगा त लोगो भयो ।
ठानेकै भरमा नकाम जनले ढुंगात ढुंगा बन्यो ।।
ढुंगा भित्र छ दृढ ज्ञान मनमा ठान्दा र मान्दा न हो ।
छानियो कसरी नठान अब लो ढुंंगोे त लोगो भयो ।।१।।

ढुंगैमा सबथोक मिल्दछ यहाँ जान्दा र मान्दा न हो ।
ढोगियो सबले उसै तरहले आखिर देउता न हो ।।
ढुंगो हो अबको समाज सबको बाणी त गोली न हो
रोजियो कसरी नसोच अब यो ढुंगो त लोगो भयो ।।२।।

ढुंगा भित्र छ अवर्णनिय क्षमता मानिस हर्साउने ।
ढुंगा भित्र छ चाल खेल सबको आक्रोस बर्साउने ।।
काइदामा रहनु सकाम गरनु घाटा त ठान्दा न हो ।
जोडियो कसरी नठान अवता ढुंगो त लोगो भयो ।।३।।
क्रमशः